Elektrisk skateboard regler – Vad säger lagen? (2024)

På sistone har antalet eldrivna longboards fullkomligt exploderat på svenska gator. Fler och fler skejtare och longboard-åkare ser fördelarna med en bräda med elmotor, inte minst vid längre åkning eller i områden med många uppförsbackar.

I samband med detta har många frågor uppkommit angående regler för elektriska skateboards och longboards. Hur fort får en el-longboard gå? Var får man åka, och krävs det hjälm? Finns det några särskilda elektrisk skateboard regler? Ja, vad säger egentligen lagen? 

Eftersom jag själv älskar att åka elbräda gjorde jag lite research på ämnet – och här är vad jag kom fram till:

Enligt dagens regler får elektriska skateboards och longboards egentligen bara framföras inom inhägnat område. För att klassas som cykel måste en elektrisk longboard ha en maxhastighet på 20 km/h, och de flesta elbrädor kan gå betydligt fortare än så. Dessa hamnar därför i en gråzon.

Innan man börjar åka kan det vara bra att ha lite koll på vilka regler som egentligen gäller. Låt oss titta på vad exakt lagen säger om dessa moderna, elektriska skateboards.

Är elektriska longboards lagliga?

På frågan om el-longboards och skateboards överhuvudtaget är lagliga är svaret enkelt – ja, de är lagliga, både att sälja, äga och åka på. 

I forum på internet kan man ibland se folk hävda att longboards som går över 20 km/h är olagliga. Detta stämmer alltså inte.

Den verkliga frågan blir då var man får åka, och om det finns risk att åka fast. För att besvara den måste vi titta på vad el-longboards egentligen definieras som. De har trots allt inte funnits så länge att de hunnit få ett eget utrymme i lagen och trafikreglerna.

El-longboards – cyklar, lekfordon eller något annat?

I och med att elektriska fordon som brädor inte direkt passar in i någon fordonsgrupp har det med åren uppstått en del roliga situationer kring dessa. Legenden säger att de någon gång på 70-talet till och med klassades som lätt lastbil. Lyckligtvis är så inte fallet längre idag, men faktum kvarstår att det är svårt att placera in el-skateboards i något specifikt fack.

El-longboards räknas som EPFs enligt Trafikverket

EPF står för eldrivna personfordon och är en beteckning som innefattar segways, elscootrar, hoverboards, elektriska skateboards (inkl. longboards) och eldrivna enhjulingar. 

Är elektriska longboards lekfordon? 

Nej, lekfordon får bara gå upp till 6 km/h, vilket är betydligt mindre än i princip alla eldrivna brädor kan åka i.

Räknas elbrädor som cyklar? 

Nej, åtminstone inte i de flesta fall. Elfordon som går under 20 km/h (till exempel segways och hoverboards) kan räknas som cyklar, men de flesta elektriska longboards har en högre maxhastighet än så. 

Men om man alltid håller en lägre hastighet än 20 km/h med sin elbräda då?

Det spelar ingen roll – så länge maxhastigheten är högre än så kan de, rent krasst, inte klassas som cyklar. 

Eldrivna longboards med en maxhastighet över 20 km/h klassas som övriga fordon

Vad detta innebär i praktiken går att läsa under följande fråga:

Vilka regler gäller för elektriska longboards?

För elektriska longboards med en maxhastighet om 20 km/h gäller samma regler som för cyklar. Såhär säger Trafikverket:

“De tekniska kraven för EPF är samma som för cykel enligt Transportsstyrelsens ”föreskrift om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar” (2010:144). Detta innebär bland annat att fordonet ska vara utrustat med reflexer framtill, baktill samt på sidorna och belysning fram- och baktill vid färd i mörker. Fordonet ska vidare ha ringklocka eller annan ljudsignalanordning som kan avge varningssignal. Varningssignalen behöver dock inte vara monterad på själva fordonet, utan kan exempelvis hållas i handen av föraren.”

För elektriska longboards med en högre maxhastighet än 20 km/h gäller dock andra regler:

“EPF som går snabbare än 20 km/h får inte framföras i trafiken, utan endast inom inhägnat område. Dessa klassas inte som cykel, utan som övriga fordon.”

Betyder detta att alla som åker runt på elektroniska longboards i själva verket bryter mot lagen? I teorin, kanske, men i praktiken – inte direkt. Mer om detta längre ned. 

Måste man ha hjälm när man åker elektrisk longboard eller skateboard?

Här är lagen åtminstone ganska tydlig. För eldrivna fordon gäller samma regler som för cyklar – det är alltså krav på hjälm för barn under 15 år. 

Kan man bli straffad om man åker elektriska longboards? 

Utifrån vad som gått att läsa så här långt i denna artikel är det inte konstigt om man drar slutsatsen att det är olagligt att åka runt på elektriska skateboards på cykelvägar och gator.

I praktiken är det dock inte så enkelt, utan dessa fordon befinner sig snarare i en gråzon.

Vid kontakt med trafikverket har andra bloggare fått följande svar: 

Det är för lite teknisk information tillgänglig för att kunna avgöra vad det [elektriska skateboards och longboards] egentligen är för slags fordon.

Tittar man på vilka reaktioner och svar andra e-bordare har fått vid möte med polis har de ibland fått förklarade för sig att elbrädor är lekfordon, vilket som du läst tidigare i artikeln inte stämmer. I andra fall har polisen menat att de klassas som cyklar, vilket också är fel så länge de går över 20 km/h, enligt Trafikverket. 

Jag brukar själv åka runt i 28 km/h på min elbräda flera gånger i veckan i den svenska storstad där jag bor, och har många gånger åkt förbi poliser utan att ha fått några som helst tillsägelser eller blivit ombedd att stanna eller sakta ned. Jag har inte heller kunnat hitta ett enda fall där någon fått böta eller blivit dömd enbart för att ha åkt elektrisk longboard eller skateboard.

Sammantaget kan man konstatera att elbrädans vara eller icke-vara på offentliga gator är ett väldigt lågt prioriterat ämne hos polisen, sannolikt på grund av att eldrivna brädor befinner sig i en gråzon och lagen inte ännu hunnit ikapp. 

Risken att du på något sätt skulle råka illa ut rent rättsligt för att du åker e-board eller elektrisk skateboard, förutsatt att du följer övriga trafikregler och visar hänsyn i trafiken, skulle jag personligen bedöma som minimal. Med det sagt är det alltid bra att vara uppmärksam och hålla dig uppdaterad på ändringar i trafikregler och lagar.

Är du sugen på att köpa en eldriven longboard men orolig för att den ska vara olaglig? I så fall kan det vara smart att skaffa en långsammare modell. Här är en prisvärd elektrisk skateboard med en maxhastighet på 20km/h – d.v.s. precis inom ramen för att räknas som cykel och därmed vara godkänd för körning på väg och cykelväg. 

Källor:

TRANSPORTSTYRELSEN RAPPORT OM ELFORDON https://www.trafikverket.se/contentassets/e93aee6024524c3e9db9f343cd5b2899/huvudrapport_eldrivna_enpersonsfordon_20180629.pdf

TRANSPORTSTYRELSEN OM LEKFORDON:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Lekfordon/